Пошук за назвою населеного пункту
Пошук за назвою населеного пункту
Пошук здійснюється незалежно від регістру літер.
Пошук здійснюється за населеним пунктом і/або адресою.
  • у поле пошуку Населений пункт введіть назву населеного пункту повністю або частково;
  • в результаті пошуку будуть знайдені всі населені пункти, області та райони, що відповідають введеній Вами назві або починаються з введеної частини назви. Пошук виконується по ходу того, як Ви вводите назву. Чим більше літер Ви вводите, тим менше залишається знайдених населених пунктів;
  • натисніть назву населеного пункту, район чи область;
  • Ви будете переміщені на це місце карти.
Пошук за адресою
Пошук за адресою
Пошук за адресою можна здійснювати як з введеною назвою населеного пункту (частиною назви), так і лише за адресою.
  • у поле Населений пункт та Адреса введіть назви населеного пункту та вулиці повністю або частково;
  • в результаті пошуку будуть знайдені вулиці у вказаному населеному пункті. Якщо за назвою знайдено кілька населених пунктів, вулиці будуть шукатись в усіх знайдених населених пунктах;
  • натисніть клавішу миші на потрібній Вам вулиці. Ви будете переміщені на це місце карти із зміною масштабу. Обрана вулиця буде відмічена стрілкою;
  • розкриється список з номерами будинків;
  • натисніть клавішу миші на номеру будинку;
  • центр карти переміститься у вибрану Вами адресу. Потрібний номер будинку буде відмічено стрілкою.